Topsport Turnen

Topsport Noord Turnen (TSN)

TSN is het turn-bolwerk voor Friesland, Groningen en Drenthe, welke als stichting TSH (Turncentrum Sportstad Heerenveen) is opgericht in 2005 met de bedoeling om voor alle wedstrijdturners en turnsters in het Noorden een neutrale organisatie te vormen waar ze naast hun clubtrainingen extra kunnen trainen.

Onder leiding van professionele trainers in de schitterende turnhal van Sportstad Heerenveen worden elke dag trainingen verzorgd voor individuele turner(ster)s.

De gehele opleiding van talenten tot topsporters op het trainingscentrum in Heerenveen wordt gedaan op de typische manier zoals het technisch team dat vanuit hun visie heeft opgebouwd, waarbij het talent en de ambitie van de sporter centraal staat en waarbij het technische programma van de trainers leidend is. Sporters in deze programma's turnen dus binnen een neutrale organisatie met optimale begeleiding, welke vanuit Topsport Noord en de KNGU wordt gefaciliteerd. 

Om de neutraliteit weer te geven komen sporters, die full-time op het trainingscentrum trainen, op wedstrijden uit onder de naam Topsport Noord/de instroomclub. Op deze manier is helder weergegeven welke clubs talentontwikkeling ondersteunen en stimuleren. Daarnaast ondersteund het trainingsprogramma in Heerenveen de regionale clubs die uitkomen binnen de divisies onder topsport.

Eveneens heeft TSN in samenwerking met de KNGU sinds 2008 trainingen voor de nationale Oranje en Jong Oranje selecties met succes in Heerenveen opgezet. Met als hoogtepunt natuurlijk de gouden Olympische medaille van Epke Zonderland in 2012, die al vanaf z'n 7e jaar in Heerenveen traint. Tegenwoordig draagt de turnhal dan ook zijn naam; het Epke Zonderland Turncentrum. In 2016 kwam er een nieuw hoogtepunt bij; Sanne Wevers won eveneens een gouden Olympische medaille.

Wilt u meer informatie over het trainen binnen het topsportprogramma op het trainingscentrum in Heerenveen? Neem dan contact op via turncentru[email protected] voor een proef- en/of kijktraining.

Sponsoren & Partners

Copyright Turncentrum Sportstad Heerenveen 2012 © | Ontwerp & Ontwikkeling: BARTVANDERHOEVEN.NL